Kategoriler

Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yeni kanunlar nelerdir

Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yeni kanunlar nelerdir

Avrupa Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve enerji sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir dizi yenilenebilir enerji kanunu kabul etmiştir. Bunlar arasında en önemlileri aşağıdaki gibidir:

Yenilenebilir Enerji Direktifi: 2018 yılında yürürlüğe giren bu direktif, AB'nin 2030 yılına kadar tüm enerji tüketiminin en az %32'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmesini hedeflemektedir. Ayrıca, AB ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek için belirli önlemler almak zorundadır.

Enerji Verimliliği Direktifi: Bu direktif, AB ülkelerinin enerji tüketimini azaltmaya yönelik çeşitli tedbirler almasını öngörmektedir. Bu tedbirler arasında binaların enerji verimliliğini artırmak, enerji tasarruflu aydınlatma ve elektrikli cihazlar gibi enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımını teşvik etmek gibi önlemler yer almaktadır.

Yenilenebilir Enerji Koordinasyon Grubu: Avrupa Birliği, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve kullanmak için bir koordinasyon grubu oluşturmuştur. Bu grup, AB ülkelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalarını teşvik etmek ve bu alanda işbirliğini artırmak için çalışmaktadır.

Temiz Enerji Paketi: Avrupa Birliği, enerji sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir dizi önlem içeren Temiz Enerji Paketi'ni kabul etmiştir. Bu önlemler arasında enerji depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve AB ülkeleri arasında enerji altyapısını daha iyi entegre etmek yer almaktadır.

Bu kanunlarla birlikte, Avrupa Birliği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve fosil yakıt kullanımını azaltmak için birçok teşvik ve finansal destek programı da yürütmektedir. Örneğin, Horizon 2020 programı kapsamında, AB ülkelerinde yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için birçok projeye finansal destek sağlanmaktadır. Ayrıca, AB ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için vergi indirimleri, fiyat garantileri ve diğer teşvikler gibi birçok politika uygulamaktadır.

Avrupa Birliği'nin bu önlemleri sayesinde, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hızla artmaktadır. AB'nin 2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği toplam enerji tüketiminin payı %20,9'a ulaşmıştır. Bu oranın 2030 yılına kadar %32'ye yükseltilmesi hedeflenmektedir.